-->

Ridazz Roulette!
Recent gallery...

Something Else The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time #84 - All City Toy Ride V Fry-Day NIGHT #33 - Swarm the Pier Hot Box Parties Bela Speed Star Bela Speed Star Bela Speed Star Taco Tuesdays data center Handicapped Canines #27 - Safety Ride The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time The Passage of a Few People Through a Rather Brief Moment in Time Fixie Goons Fixie Goons Fixie Goons Fixie Goons CRANK MOB . X . The Memorial CRANK MOB . X . The Memorial CRANK MOB . X . The Memorial CRANK MOB . X . The Memorial


Saisards

Member since: 03.23.15
Topics: 0
Replies: 0
Website: http://www.pompyciepla.center
view gallery contributionspompy ciepła Projektowanie źródła ciepła Energia cieplna pochodząca ze słońca jest zmagazynowana wszędzie wokół nas: w ziemi, w wodzie i w powietrzu. Za pomocą specjalnych wymienników ciepła, tak zwanych kolektorów, lub bezpośrednio w przypadku powietrza, można tę energię pozyskiwać i doprowadzać do obiegu termodynamicznego pompy ciepła. Źródła ciepła charakteryzują się różną wydajnością, wskutek czego również odpowiednio różna jest efektywność pozyskiwania z nich ciepła. Woda gruntowa oraz sam grunt umożliwiają eksploatację pompy ciepła jako jedynego systemu grzewczego (praca monowalentna). Otaczające powietrze atmosferyczne, traktowane jako źródło ciepła, również zapewnia ekonomiczne wykorzystywanie pompy ciepła (praca monoenergetyczna lub biwalentna). Aby zbudować system, składający się ze wzajemnie dopasowanych: źródła ciepła, pompy ciepła oraz z instalacji wykorzystującej pozyskiwane ciepło, należy przede wszystkim możliwe dokładnie określić potrzeby, które ten system powinien zaspokajać i jego najważniejsze parametry. Wyznaczenie zapotrzebowania na energię do przygotowywania ciepłej wody Przygotowywanie ciepłej wody jest możliwe przy stosowaniu wszystkich pomp ciepła stosowanych na rynku. Pompy ciepła na wyposażeniu seryjnym posiadają podgrzewacz zasobnikowy z wężownicą, wykonany ze stali szlachetnej. Norma DIN 4708, „Instalacje do centralnego podgrzewania wody”, podaje podstawy jednolitego obliczania zapotrzebowania na ciepło instalacji do centralnego podgrzewania wody pitnej. Poniżej zamieszczona tabela umożliwia dokonanie przybliżonego przeglądu obszarów zastosowań pomp ciepła ze zintegrowanymi podgrzewaczami zasobnikowymi, a także podgrzewaczy zasobnikowych oraz pomp przeznaczonych do przygotowywania ciepłej wody ciepła. The program will be implemented in 2014-2022. Krakow is the first city in Poland, where the voivodship parliament passed a ban on the use of solid fuels, including coal, to heat apartments and houses.
Upcoming Ridezz...

[ View all Rides ]